Background Image
МАРКА
Brand for the promotion and protection of the natural and cultural environment

Марка за популяризиране и защита на природната и културна среда
Създаването на иновативна система за сертифициране и модел за управление, озаглавено „Марка за популяризиране и защита на природната и културна среда“, ще бъде във фокуса на публичността и комуникационната стратегия на проекта MoNa. Партньорството се стреми тази марка да се превърне в основния резултат от проекта и инструмент за насърчаване на ефективността в управлението на наследството. Марката ще включва всички партньори, заинтересовани страни и сътрудници.

Learn More
ABOUT
MoNa project
ABOUT
our partners
ABOUT
our latest news