Background Image
ПРОДУКТИ
Продукти
 • 4 технически срещи семинари в:
 • Бутринт (Пилотен проект: „Холистичен подход на управлението на древния град Бутротум-Вутрото“ и семинар: „Променящото се взаимодействие в баланса между човешкия фактор, културното наследство и околната среда в съответствие с изменението на климата - случаят с Бутринт, Албания“ )
 • Стария град на Несебър (семинар: „Устойчивото използване и творческо съжителство между природното и културно наследство: опитът на Несебър“)
 • Гората Пафос (семинар: „Инициативи за природно и културно управление и защита - гората Киккос като примерен модел“)
 • Санторини (Семинар: „Творчески диалог за управление на капацитета на посетителите и оценка на капацитета на натоварване на обекти, представляващи основни туристически дестинации. Случаят на Санторини“)
 • Дейности за разказване на истории за множество целеви групи: Ще бъде публикувана специална кратка история, адресирана до тийнейджъри, в опит да се повиши осведомеността на младите хора за околната среда и културното наследство. Историята ще бъде илюстрирана със съответните материали (образователни, литературни и дигитални) от четирите обекта в проекта;
 •  

 • Международна конференция: „Паметниците в природата - творческо съжителство“, която ще се проведе в Атина;

   

   

 • Глобално издание: Книга, съдържаща цялата документация, карти на сайтове, предложени маршрути и снимки на четирите обекта в проекта, която ще се разпространява безплатно;
 • Картографиране на местообитанията за насърчаване на опазването на биологичното разнообразие в Несебър, Бутринт, Санторини (3 проучвания). В три области на изследване (крайбрежни зони в Гърция, Албания и България) екипът на HCMR /Гръцки център за морски изследвания/ ще набави информация относно наличието и разпространението на сублиторални крайбрежни местообитания, за да помогне за подобряване на свързаното биоразнообразие.
 • Форум: „Икуменическа инициатива за опазване на околната среда и културата“, която да бъде съорганизирана от Патриаршията и EKBMM /Европейски център за византийски и след византийски паметници/;
 • Марка за популяризиране и защита на природната и културна среда.
Learn More
ABOUT
MoNa project
ABOUT
our partners
ABOUT
our latest news