Background Image
РЕЗУЛТАТИ
Резултати

Успешното изпълнение на проект MoNa се изразява в осигуряване наефективен принос за устойчивото управление на природните и културни ресурси в местата участващи в проекта. Освен това участниците ще могат съвместно да оценят и приложат пилотни начини за смекчаване на негативното въздействие на големия брой посетители и генерирания трафик и за управление поносимостта на натоварване на локациите. И накрая, структурирана информация за обратна връзка ще бъде достъпна и за други подобни области с общи черти в Югоизточна Европа, чрез оценка както на положителни, така и на отрицателни ефекти и използване на знанията и конкретния опит на избраните области, натрупани по отношение на преодоляването на техните общи териториални предизвикателства в балканско-средиземноморския регион.

Новият инструмент „Марка за популяризиране и защита на природната и културна среда“, съчетан с усилията на мрежата, в крайна сметка ще допринесе за подобряване на валоризацията, популяризирането и създаването на добавена стойност за пилотните области от тяхното природно и културно наследство.

Learn More
ABOUT
MoNa project
ABOUT
our partners
ABOUT
our latest news